מטבח לבן

 
צילום: ישראפוטו - אלי גיטלמן.
מטבח עם דלתות בציפוי פורמאיקה היי גלוס+קנט ננו וידיות רגילות בצבע אלומנים.