מטבח פורמאיקה-אלון

צילום: צילומינה- אורי סיוון.
מטבח עם דלתות בציפוי פורמאיקה אלון+ קנט תואם וידיות אינטגראליות בצבע אלומניום.
פינת אוכל במטבח
תאורה כללית במטבח
חלון בקו השיש במטבח
תאורה מעל אי
מטבח אלון
תאורה מתחת לארונות