עיצוב מטבח בקוים מקבילים

 
צילום: צילומינה- אורי סיוון
מטבח עם דלתות מצופות פורמאיקה ומשטחי פורמאיקה דמוי עץ וידיות רגילות בצבע נרוסטה.
 
טרונטין במטבח
כוורת יין במטבח
כוורת לייןjpg
לפני
מטבח_מבט_מהסלון
מטבח_עם_קיר_צהוב
סוקולנטים
קרשי חיתוך
ראש אייל
ריצוף פיש בון